تبلیغات ویدئویی


تبلیغات ویدئویی

این روزها تبلیغات ویدیویی بیشترین تاثیر را بر مخاطب میگذارد. در سال 2017 استفاده از تبلیغات ویدیویی تا 20% افزایش داشته که این رقم چشمگیری است. تبلیغات ویدیویی به این صورت که تصاویر متحرک و صدا دارد که میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. از این تبلیغات در اپلیکیشن های پربازدید استفاده میشود و به ازای هر بار پخش ویدیو از شما مبلغی دریافت میشود.

ساخت کمپین
تبلیغات ویدئویی

چرا تبلیغات ویدئویی را انتخاب میکنیم؟

خلاقیت در اجرا
این روش به سازندگان این امکان را میدهد که برای اجرای ویدیو توانایی های مختلفی برای جذب مخاطب استفاده کنند.
زمان کمتر
این روش در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را درباره کسب و کار شما به مخاطبین میدهد.
برند سازی
در این روش مخاطب با دیدن ویدیو با کسب و کار شما آشنا شده و شما برای مخاطب برندی نام آشنا خواهید شد.
انتقال سریع
در روش تبلیغاتی ویدیویی پیام شما به سرعت انتقال داده میشود، از این رو در زمان کمتر بهترین نتیجه حاصل میگردد.